top of page

ASESORAMENTO INMOBILIARIO A PARTICULARES

análise de viabilidade antes dunha compra con risco inmobiliario: vivenda a rehabilitar, solar construíble


valoración inmobiliaria / catastral / fiscal: para herdanzas / sucesións inmobiliarias. Organización patrimonial familiar no caso de grandes herdanzas con múltiples parcelas a repartir entre os herdeiros incluíndo a localización de parcelas rústicas que non estivesen catastradas.

 

baixadas de IBI reclamando a catastro a sobrevaloración da túa vivenda


informes periciais: no caso de defectos constructivos na túa construcción

reclamación de valor en casos de expropiacións de parcelas por paso de infraestructuras públicas

medición de parcelas

ASESORAMENTO INMOBILIARIO EMPRESAS

análise de viabilidade antes dunha compra con risco inmobiliario: nave a reconvertir, solar construíble apto para a actividade a desenvolver


baixadas de IBI polas construccións reclamando a catastro a súa sobrevaloración


tramitación de licenzas de obras e actividades nos concellos e Xunta de Galicia coas autorizacións sectorias necesarias

Intermediación na compra de solares con distintos fins, a ampliación das instalacións de industrias ou a defensa das mesmas pola lei de incendios de Galicia.

ASESORAMENTO INMOBILIARIO A CONCELLOS

organización patrimonial dos bens de concellos para inventariar e organizar o seu patrimonio


asesoramento ó municipio fronte a outras administracións ante infraestructuras de incidencia supramunicipais


organización e deseño de espacio público con expropiación intermediando entre o concello e veciñanza

coñece no mapa onde temos realizado traballos coma este

bottom of page