top of page

misión, visión e valores

somos unha oficina trasversal e multidisciplinar no ámbito da arquitectura formado por profesionais independententes con experiencia nos seguintes servizos: 

 

consultora:

búsqueda de solo edificable
valoración inmobiliaria / catastral / fiscal
herdanzas / sucesións inmobiliarias
informes periciais / catastrais / enerxéticos
tramitación de licenzas / actividades

urbanismo:
proxectos de parcelación / segregación
expedientes A.P.L.U. e legalizacións
planeamento de desenvolvemento
planificación estratéxica territorial
cartografías / mapas turísticos

construcción
proxectos de edificación / rehabilitación
proxectos de reforma para actividades
proxectos de urbanización do espazo público

cálculo de estructuras / instalacións
dirección de obra / seguridade e saúde 

Somos un grupo de profesionais con experiencia previa noutras empresas, administración pública ou mesmo a universidade que aposta polo desenvolvemento sostible do territorio onde nos tocou nacer, estando comprometidos con el a pesar da complicada situación económica para iniciar un proxecto empresarial nesta fermosa e tranquila zona da periferia europea i española.

Pretendemos ofrecer internacionalmente os nosos servizos nun mundo conectado,  global e trepidante así coma aportar coñecemento na comunidade que nos axudou a crecer e nos fixo posibles, conscientes de que a sociedade que nos rodea necesita novas ideas para solucionar vellos problemas que se foron enquistando ó longo do tempo, especialmente no mundo rural e periurbano.

equipa de profesionais

10903920_1006404242709317_39716353286024
Alexandre Farto

dirección de deseño e proxectos

xerencia comercial

asesor tributario inmobiliario

consultor urbanístico

Arquitecto colexiado nº 4468 polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

-

625685038

alexandrefarto@coag.es

Foto 3b.jpg
Lara Arias Pintos

directora execución de obras 

coordinadora seguridade e saúde

perita xudicial

asesora catastral

Arquitecta técnica colexiada nº PR1169 polo Colexio Oficial de Arquitectos técnicos de Pontevedra

-

691980789

laraarias.arqtecnica@gmail.com

JORGE NÚÑEZ ALONSO.JPG
Jorge Núñez Alonso

dirección de obras

perito xudicial

deseño 

consultor catastral

Arquitecto colexiado nº 4699 polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

-

626184096

nualjorge@gmail.com

contacto oficinas

grandepedra

consultora|urbanismo|construcción

625685038

alexandrefarto@coag.es

Lg. Carballal 3, Figueirido, 36140 Vilaboa (PONTEVEDRA)

Nome *

Email *

asunto

Message

¡Gracias! Mensaje enviado.

bottom of page